Χάραξη της παραβολής ''σημείο-σημείο'' σύμφωνα με τον ορισμό

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος (Τρίπολη) , Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra